Hoppa till innehåll

Extra stöd och anpassningar i studier

Om du har behov av extra stöd och anpassningar i dina studier, behöver vi få information om det för att anpassa din studiemiljö efter dina förutsättningar vid exempelvis läs- och skrivsvårigheter, fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. 

Det väljer du på din ansökan och kommer sedan att bli kontaktad av specialpedagog/lärare